Передвиборна програма об’єднання «Наша Україна»

Україна на віки! Українська національна демократія, що об’єдналася у лавах Союзу патріотичних сил «Наша Україна», продовжує ідею та діяльність борців за волю України, шестидесятників, Народної Ради у Верховні Раді I скликання, Майдану свободи 2004 року.

Наші попередники впродовж століть виборювали Українську незалежну державу. Призначення нашого покоління – утвердити Україну на віки. Нам вдалося розірвати завісу заборон та неправди про нашу минувшину: Голодомор, Крути, Батурин; ми зуміли побачити та накреслити магістральну європейську перспективу України. Головна мета нашої програми – вибудувати цю магістраль в інтересах людини.

Це можливо за таких умов: - цілісна нація, єдина державна мова;- демократична правова держава;- розвинене громадянське суспільство;- європейський вибір, євроатлантична безпека;- єдина Українська помісна церква як символ духовної єдності та гідності народу;- конкурентна економіка, національний виробник, потужний середній клас;- подолання корупції, соціальний захист громадян.

Реалізація цих завдань є базовою стратегією нашої програми. Програма враховує як досягнення, так і помилки, що були допущені впродовж більш ніж 20 років розбудови Української держави, а також складну геополітичну ситуацію, в якій нині перебуває Україна.

ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА

Ми прагнемо змінити не лише діючу владу, але й діючу систему влади.

В Україні й досі точиться політична боротьба між минулим і сьогоденням. Між тоталітарною окупаційною системою, з якої вийшла незалежна Українська держава й у якій була вихована переважна більшість сучасних українців, у тому числі і політиків, та демократичною системою і демократичними цінностями, до яких прагнемо.

Нинішня владна коаліція Партії Регіонів та комуністів знищує здобутки української демократії. Україна все більше скочується на шлях авторитарної держави. Фактичний відхід від демократичного принципу розподілу влади, зосередження її у неконституційний спосіб в одних руках, тиск на засоби масової інформації, свавілля в судочинстві та галопуюча корупція - уже призвели Україну до міжнародної ізоляції.

Це спричинило відтік інвестицій з країни, масштабне безконтрольне розкрадання бюджетних коштів, зубожіння більшості українських громадян.

Змінити ситуацію можна тільки змінивши діючу владу. На відміну від політичних сил, що критикують її та діють подібними методами, ми запровадимо нову якість влади:

замість механічних замін одних дійових осіб на інших, змінимо не тільки нинішню владу, а й діючу систему влади. Під цим розуміємо застосування механізмів, які унеможливлять узурпацію влади на будь якому рівні та забезпечать відновлення реального народовладдя.

У зв’язку з цим пропонуємо:

- повернення влади і держави на службу людині, забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян;- розмежування та децентралізація владних повноважень між Президентом України, Урядом, владою на місцях, громадськими і неурядовими організаціями та громадянами;- вибори народних депутатів Україна за відкритими списками;- формування Уряду парламентською більшістю, а не Президентом;- запровадження виключно персонального голосування кожним депутатом Верховної Ради;- ліквідація так званої нинішньої владної вертикалі, скасування «делегованих повноважень» органів виконавчої влади на шкоду місцевому самоврядуванню;- гарантії прав опозиції мають реалізовуватися через її присутність у керівництві парламенту, комітетах ВРУ, представницьких органах влади на місцях; надання опозиції гарантованого часу в ЗМІ;- передача значної частини функцій для самореалізації безпосередньо громадянам та громадським організаціям; - системне сприяння створенню інститутів громадянського суспільства та посилення їхньої ролі у політичному житті України.

Ми підготували та внесемо на розгляд Верховної Ради законопроекти, що передбачають заборону партій, які сповідують авторитаризм та узурпацію влади, а також законодавчо унеможливимо будь-які між фракційні переходи депутатів всупереч волевиявленню виборців.

КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМІКА, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОВАРОВИРОБНИК

Головним напрямком своєї діяльності у економічній сфері «Наша Україна» бачить:

- повернення до політики створення робочих місць через введення системи планування потреб у спеціалістах;- підтримка українського виробника через цілеспрямовану політику у вигляді державного замовлення, цільових бюджетних програм, розширення ринків збуту на засадах економічного патріотизму; - повернення довіри з боку інвесторів та зняття економічної блокади України;- демонополізація та дерегуляція економіки;- розвиток середнього класу та його важливої складової – малого та середнього підприємництва;- мотивація та підтримка ділової ініціативи громадян;- реформа бюджетної системи, запровадження прозорих та ефективних механізмів контролю за витрачанням бюджетних коштів;- зменшення кількості існуючих податків до семи; суттєве зменшення розміру ПДВ, радикальне спрощення податкової звітності;

Аграрний комплекс

Аграрний комплекс України – стратегічний сектор нашої економіки. Його розвиток забезпечить продовольчу безпеку, робочі місця у сільській місцевості, притік валютних надходжень та інвестицій.

Фундаментальним питання розвитку аграрного комплексу України є питання землі. Ми переконані, що земля має належати на правах власності лише громадянам України. Ми за продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, у зв’язку з існуванням загрози її спекулятивного відчуження.

Збережемо українське село – змінимо пріоритети державної підтримки, від агрохолдингу до селянина-одноосібника, дрібного та середнього товаровиробника.

Туристична діяльність

Індустрія туризму – перспективний сектор економіки. Євро-2012 показав його значне відставання в Україні. Ми будемо сприяти:

- відтворенню історико-культурних пам’яток, яких так багато в Україні;- будівництву автошляхів та придорожньої інфраструктури;- запровадженню програми відбудови міст, які є потенційно привабливими для туристів;- розвиткові зеленого туризму.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

В Святому письмі сказано: «Царство, що розділилось в собі – впаде!» Сумнівні спроби провокаторів від діючої влади розколоти Україну на Схід і Захід, порушити мовну гармонію в суспільстві, заробити дешеві девіденти на мовному питанні несуть загрозу національній безпеці. Ми запровадимо кримінальну відповідальність за такі дії.

Для зміцнення національної безпеки держави пропонуємо:

- збереження статусу української мови як єдиної державної і державна підтримка та повага до розвитку мов національних меншин;- вступ до Європейського Союзу та НАТО;- денонсацію «харківських угод»;- визнання недійсними «московських» угод між НАК «Нафтогаз» і РАТ «Газпром» та оскарження їх в Європейських судах;- забезпечення енергетичної незалежності України через диверсифікацію шляхів енергопостачання, альтернативних джерел енергії, енергозбереження;- дієва програма забезпечення населення якісною питною водою.

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У країні катастрофічно зростає кількість зубожілих громадян і одночасно росте кількість мільйонерів, мільярдерів та їхні статки. Соціальний захист в Україні деградував до крайньої межі - передвиборчих подаянь та подачок. Цей парадокс становить серйозний суспільний виклик і має бути подоланий.

Наша політична сила у своїй діяльності відродить і продовжить гуманітарну політику та соціальний захист громадян, що проводився в часи президентства Ющенка, а саме:

- буде скасована лжереформа в освіті, відновлено справедливий безкорупційний доступ молоді до усіх рівнів освіти;- ми запровадимо оподаткування капіталів, які ховаються в офшорних зонах, а також соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством;- ми введемо гарантовані стандарти надання медичної допомоги населенню, запровадимо загальнообов’язкове медичне соціальне страхування;- збільшимо допомогу при народженні дитини, а також цільову допомогу багатодітним родинам, сиротам, інвалідам, малозабезпеченим категоріям населення;- чорнобильці та афганці замість принижень отримають дієвий соціальний захист;- ми продовжимо започатковані нашими урядами програми житлового будівництва, зокрема будівництва доступного житла, будівництва на селі, молодіжного будівництва;- ми підготували та ініціюватимемо початок справедливої пенсійної реформи за системою персоніфікованого накопичення пенсій та систему кредитування населення;- ми повернемо повагу та суспільний авторитет лікарю, вчителю, фермеру, українському господарю, кожній людині чесної праці.

Духовність

Духовний злет Українського народу має здійснюватися на національних традиціях, звичаях, культурі. Одне крило - українська мова як єдина державна мова, якою має володіти кожен громадянин України, незалежно від місця свого народження. Друге крило – єдина Українська Помісна Православна церква, утвердження якої є визначальним чинником духовної єдності та гідності народу.

Це можливо за таких умов:

- всебічного сприяння становленню дієвого інституту сім’ї, української родини; - забезпечення, починаючи з дитячого садка, умов для вивчення дітьми своєї історії, культури, звичаїв;- захист культурно-духовного та інформаційного простору України;- підтримка на законодавчому рівні розвитку українського національного продукту: української книги, українського кіно, театру, музики;- прийняття закону «Про меценатво».

ПРАВОПОРЯДОК ТА ПРАВОСУДДЯ

Забезпечення правового порядку в державі вимагає демонтажу авторитарної системи влади і, насамперед, у системі правоохоронних органів. Наріжним каменем реформи усієї правоохоронної сфери є повернення довіри до судової влади.

Тому, «Наша Україна» домагатиметься:

- позбавити прокуратуру функції загального нагляду та ведення слідства;- децентралізувати МВС, утворивши муніципальну міліцію та поліцію загальнодержавного значення;- утворити Національне бюро розслідувань як окремий орган, що не входить до складу Уряду;- ліквідувати право першого призначення суддів Президентом, підняти вік кандидатів на посади суддів до 29 років;- запровадити інститут мирових суддів;- забезпечити самостійне формування Вищої Ради Юстиції суддівським самоврядуванням без осіб, що займають політичні посади;- декриміналізувати статті законодавства, які не мають карного характеру.

НАША МЕТА

Збудувати Україну незалежною, національною, правовою, соціальною, державою та повернути її на шлях демократичного розвитку. Назавжди ліквідувати в Україні будь-які передумови та спроби повернення до минулого, до авторитаризму та комунізму.

Наш стратегічний шлях – до цивілізованої Європи та світового співтовариства. Тільки в такий спосіб буде забезпечено процвітання України та добробут Українського народу. Тільки тоді відбудеться Україна на віки!

Програма схвалена XI З’їздом політичної партії «Наша Україна»

Читайте також: